• Uw gezondheid op nr. 1
  • Veilig betalen via beveiligde vebinding 
  • Lage verzendkosten € 4.95
  • Gratis verz. v.a. € 55,- (ex. btw) *
  • Breed assortiment

1. WAARVOOR WORDT WELEDA AVENA VALERIANA GEBRUIKT?
Weleda Avena Valeriana is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke thera- peutische indicaties.

2. WANNEER MAG U WELEDA AVENA VALERIANA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u Weleda Avena Valeriana niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen die in Weleda Avena Valeriana zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Avena Valeriana? Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar Het gebruik van Weleda Avena Valeriana door zuigelingen en kinderen onder de 6 jaar wordt niet aanbevolen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Weleda  Avena Valeriana nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is niet waarschijnlijk dat Weleda Avena Valeriana druppels invloed hebben op het  autorijden of bij het werken met werktuigen of machines. Weleda Avena Valeriana bevat alcohol Dit geneesmiddel bevat 50% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 0,28 g per dosis van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 5,6 ml bier, 2,4 ml wijn per dosis van 20 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
 
3. HOE GEBRUIKT U WELEDA AVENA VALERIANA?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is: Volwassenen 1 maal daags 15-20 druppels. Kinderen vanaf 6 jaar 1 maal daags 6 druppels. Wijze van gebruik: De flacon schudden voor gebruik. De druppels in wat water innemen. Bij menging met water kan een troebeling optreden. Duur van de behandeling: Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inhoud van deze bijsluiter Waarvoor wordt Weleda Avena Valeriana gebruikt? Wanneer mag u Weleda Avena Valeriana niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u Weleda Avena Valeriana? Mogelijke bijwerkingen Hoe bewaart u Weleda Avena Valeriana? Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Dit homeopathisch geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen, voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - - - -
WELEDA AVENA VALERIANA druppels voor oraal gebruik
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker. Bent u vergeten Weleda Avena Valeriana in te nemen? Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Avena Valeriana om de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen allergische reacties optreden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
5. HOE BEWAART U WELEDA AVENA VALERIANA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik Weleda Avena Valeriana niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar.  De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de  verpakking nog 6 maanden houdbaar. Voor dit geneesmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities.
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in Weleda Avena Valeriana? Weleda Avena Valeriana bevat homeopathische extracten van haver, hop, passiebloem, valeriaan en een homeopathische verdunning (D60) van koffie. Per 10 gram bevat Weleda Avena Valeriana: Avena sativa (haver), herba ø  2,5 g Humulus lupulus (hop), strobulus ø  0,12 g Passiflora incarnata (passiebloem), herba ø  0,75 g Valeriana officinalis (valeriaan), radix, decoctum ø  3,0 g Coffea tosta (koffie), semen, decoctum D60  1,5 g De andere stoffen in Weleda Avena Valeriana zijn alcohol en water. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder Weleda Benelux SE Platinastraat 161 2718 SR Zoetermeer Tel: 079-3631313 Fax: 079-3631303 Email: [a href="mailto:info@weleda.nl"]info@weleda.nl[/a] Fabrikant Weleda AG Möhlerstrasse 3 73525 Schwäbisch Gmünd Duitsland In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder  RVH 84681 Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012
 

 

WELEDA AVENA VALERIANA 50ML

 0 reviews

Avena Valeriana Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.
Inhoud: 50ML
EAN code: 8711776630033
  voor  €17,09  
Aantal
Toevoegen aan boodschappenlijst

1. WAARVOOR WORDT WELEDA AVENA VALERIANA GEBRUIKT?
Weleda Avena Valeriana is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke thera- peutische indicaties.

2. WANNEER MAG U WELEDA AVENA VALERIANA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u Weleda Avena Valeriana niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen die in Weleda Avena Valeriana zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Avena Valeriana? Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar Het gebruik van Weleda Avena Valeriana door zuigelingen en kinderen onder de 6 jaar wordt niet aanbevolen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Weleda  Avena Valeriana nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is niet waarschijnlijk dat Weleda Avena Valeriana druppels invloed hebben op het  autorijden of bij het werken met werktuigen of machines. Weleda Avena Valeriana bevat alcohol Dit geneesmiddel bevat 50% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 0,28 g per dosis van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 5,6 ml bier, 2,4 ml wijn per dosis van 20 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
 
3. HOE GEBRUIKT U WELEDA AVENA VALERIANA?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is: Volwassenen 1 maal daags 15-20 druppels. Kinderen vanaf 6 jaar 1 maal daags 6 druppels. Wijze van gebruik: De flacon schudden voor gebruik. De druppels in wat water innemen. Bij menging met water kan een troebeling optreden. Duur van de behandeling: Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inhoud van deze bijsluiter Waarvoor wordt Weleda Avena Valeriana gebruikt? Wanneer mag u Weleda Avena Valeriana niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u Weleda Avena Valeriana? Mogelijke bijwerkingen Hoe bewaart u Weleda Avena Valeriana? Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Dit homeopathisch geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen, voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - - - -
WELEDA AVENA VALERIANA druppels voor oraal gebruik
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker. Bent u vergeten Weleda Avena Valeriana in te nemen? Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Avena Valeriana om de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen allergische reacties optreden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
5. HOE BEWAART U WELEDA AVENA VALERIANA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik Weleda Avena Valeriana niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar.  De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de  verpakking nog 6 maanden houdbaar. Voor dit geneesmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities.
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in Weleda Avena Valeriana? Weleda Avena Valeriana bevat homeopathische extracten van haver, hop, passiebloem, valeriaan en een homeopathische verdunning (D60) van koffie. Per 10 gram bevat Weleda Avena Valeriana: Avena sativa (haver), herba ø  2,5 g Humulus lupulus (hop), strobulus ø  0,12 g Passiflora incarnata (passiebloem), herba ø  0,75 g Valeriana officinalis (valeriaan), radix, decoctum ø  3,0 g Coffea tosta (koffie), semen, decoctum D60  1,5 g De andere stoffen in Weleda Avena Valeriana zijn alcohol en water. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder Weleda Benelux SE Platinastraat 161 2718 SR Zoetermeer Tel: 079-3631313 Fax: 079-3631303 Email: info@weleda.nl Fabrikant Weleda AG Möhlerstrasse 3 73525 Schwäbisch Gmünd Duitsland In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder  RVH 84681 Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012
 

Er zijn nog geen reviews over dit product geschreven.


Uw naam: *
Uw review: *
Beoordeling:  
Slecht Goed

Voer de tekens in die in onderstaande afbeelding worden getoond

Code vernieuwen

Verstuur review
Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
E-mailadres ontvanger: *

Voer de tekens in die in onderstaande afbeelding worden getoond

Code vernieuwen

Stuur naar een vriend

De persoon die dit heeft gekocht keek ook naar de volgende producten